Terrilife jatkossa e-lehtenä

Suomen Terrierijärjestö STJ:n hallitus päätti kokouksessaan tammikuussa 2021, että sen kustantama Terrilife-lehti toimitetaan jatkossa e-lehtenä sähköpostitse. Muutos tulee voimaan alkaen lehdestä 2/2021. Jäsenen erikseen pyytäessä, lehti on mahdollista saada veloituksetta paperiversiona. Päätös tehtiin, jotta vältytään jäsenyhdistysten ja jäsenten jäsenmaksujen korottamiselta.

Terrilifen postitusta varten sähköpostiosoitteet tulee toimittaa STJ:lle. Silkkiterrierit ry:n jäseniä pyydetään toimittamaan sähköpostiosoitteensa jäsensihteerille (jasensihteeri@silkkiterrierit.fi) tai puheenjohtajalle (puheenjohtaja@silkkiterrierit.fi) otsikolla TERRILIFE POSTITUS. Jos olet aiemmin jo ilmoittanut kerholle osoitteen johon lehden voi lähettää, asia ei vaadi toimenpiteitä.

Muista myös ilmoittaa sähköpostiosoitteen muutoksista jäsensihteerille, jotta lehti löytää perille jatkossakin.