VUOSIKOKOUSKUTSU.

SILKKITERRIERIT RY:N SYYSKOKOUS
AIKA : LA 14.10.2017 klo 18.30
PAIKKA: Jyväskylän paviljonki, Lutakonaukio 2, 40100 Jyväskylä

ESITYSLISTA
1) Kokouksen avaus

2) Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen sekä valtakirjojen tarkastaminen

3) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4) Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

5) Hallituksen puheenjohtajan valitseminen seuraavaksi toimikaudeksi

6) Hallituksen jäsenten valitseminen

7) Yhden toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä valitseminen

8) Rotujärjestön ja kennelpiirin edustaja vuodelle 2018

9) Rahastonhoitajan ja jäsensihteerin valinta vuodelle 2018

10) Jäsenmaksujen, jäsentyyppien ja liittymismaksun määrääminen seuraavalle toimikaudelle

11) Silmätarkastusmaksujen jatkaminen vuodelle 2018

12) Hallituksen esitys vuoden 2018 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

13) Tarkennus vuoden silkkiterrieri-kilpailun sääntöihin koskien NORD- näyttelyjen pisteytystä

14) Rodun jalostuksen tavoiteohjelman hyväksyminen

15) Rotujärjestön ja kennelpiirin edustajan valinta

16) Muut esille tulevat asiat

17) Kokouksen päättäminen

KOKOUKSEEN EI ETÄNÄOSALLISTUMISMAHDOLLISUUTTA!

YHDISTYS TOIVOTTAA KAIKKI JÄSENENSÄ TERVETULLEEKSI KOKOUKSEEN!