Vuosikokouksen 2020 pöytäkirja

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 25.7.2020 Pohjois-Hämeen kennelpiirin toimintatilassa. Alla kokouksen pöytäkirja.

 

Aika ja paikka: 25.7.2020 klo 14 Pohjois-Hämeen kennelpiirin toimintatila

Läsnäolijat: Kari Siukonen, Ritva Luukkonen, Kirsi Aho, Suvi Lempinen, Tarja Väyrynen, Sisko Korkiakoski, Jutta Paukama

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.20

 1. Kokouksen järjestäytyminen
 • puheenjohtajan valinta: Puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Aho
 • sihteerin valinta: Sihteeriksi Jutta Paukama
 • kahden pöytäkirjantarkastajan valinta: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Väyrynen ja Sisko Korkiakoski
 • kahden ääntenlaskijan valinta: Ääntenlaskijiksi valittiin Suvi Lempinen ja Ritva Luukkonen
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu julkaistiin yhdistyksen nettisivuilla 27.5.2020

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi

 1. Esitetään toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Hallitus esitti toimintakertomuksen, tilit ja toiminnantarkastajan lausunnon. Vahvistetaan tilinpäätös.

 1. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle

Myönnetään vastuuvapaus.

 1. Äänestetään yhdistyksen toiminnan jatkamisesta (jos äänestystulos on, että toiminta laitetaan jäähylle, niin tämän esityslistan loput kohdat jätetään käsittelemättä)

Päätetään jatkaa yhdistyksen toimintaa.

 1. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen seuraavaksi toimikaudeksi

Puheenjohtajaksi valittiin Jutta Paukama.

 1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen jäseniksi valittiin Ritva Luukkonen, Suvi Lempinen, Kristina Heinonen, Tanja Mäkinen. Varajäsenet Kirsi Aho ja Satu Palander.

 1. Yhden toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä valitseminen

Toiminnantarkastajaksi valittiin Merja Asp ja hänen varamieheksi Kari Siukonen

 1. Rotujärjestön edustaja vuosille 2021 ja kennelpiirin edustaja vuodelle 2021

Rotujärjestön edustajaksi valittiin Kristina Heinonen, varamieheksi Satu Palander. Kennelpiirin edustajaksi valittiin Satu Palander, varamieheksi Kristina Heinonen.

 1. Rahastonhoitajan ja jäsensihteerin valinta vuodelle 2021

Rahastonhoitajaksi ja jäsensihteeriksi valittiin Suvi Lempinen.

 1. Jäsenmaksujen määrittäminen seuraavalle toimikaudelle

Päätettiin pitää jäsenmaksut samana, kun edellisellä toimikaudella.

 1. Silmä- ja polvitarkastusmaksujen jatkaminen vuodelle 2021

Jatketaan terveystarkastusten tukemista vuonna 2021. Silmäpeilauksesta korvataan 10 euroa ja silmä+polvitarkastuksesta 15 euroa. Maksu maksetaan yhdelle koiralle, yhden kerran.

 1. Hallituksen esitys vuoden 2021 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

Hallitus esitti toimintasuunnitelman ja talousarvion ensi vuodelle.

 1. Muutos kevät- ja syyskokousten rytmitykseen

Hyväksytään muutos kokousten rytmitykseen niin, että pidetään ainoastaan yksi kokous keväällä.

 1. Muut esille tulevat asiat

Uusi hallitus voisi miettiä suositushintoja astutusmaksuihin sekä pentujen myyntihintaan.

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20