Vuosikokouskutsu 25.7.2020

Silkkiterrierit Ryn vuosikokous pidetään lauantaina 25.7.2020 klo 14 Pohjois-Hämeen Kennelpiirin toimintatiloissa osoitteessa Tampereentie 484, 33880 Lempäälä.

Kokous on avoin jäsenistölle ja muille kiinnostuneille. Äänioikeus kokouksessa on vain jäsenillä (kts. yhdistyksen säännöt).

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
– puheenjohtajan valinta
– sihteerin valinta
– kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
– kahden ääntenlaskijan valinta
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle
7. Äänestetään yhdistyksen toiminnan jatkamisesta (jos äänestystulos on, että toiminta laitetaan jäähylle, niin tämän esityslistan loput kohdat jätetään käsittelemättä)
8. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen seuraavaksi toimikaudeksi
9. Hallituksen jäsenten valitseminen
10. Yhden toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä valitseminen
11. Rotujärjestön edustaja vuosille 2020-21 ja kennelpiirin edustaja vuodelle 2021
12. Rahastonhoitajan ja jäsensihteerin valinta vuodelle 2021
13. Jäsenmaksujen määrittäminen seuraavalle toimikaudelle
14. Silmä- ja polvitarkastusmaksujen jatkaminen vuodelle 2021
15. Hallituksen esitys vuoden 2021 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
16. Muutos kevät- ja syyskokousten rytmitykseen
17. Muut esille tulevat asiat
18. Kokouksen päättäminen