VUOSIKOKOUSKUTSU

Silkkiterrierit Ryn vuosikokous pidetään lauantaina 16.4.2022 klo 14 Keski-Suomen Kennelkerhon hallissa (Kuormaajantie 19) Jyväskylässä. (HUOM! UUSI OSOITE PÄIVITETTY 28.3.)

Kokous on avoin jäsenistölle ja muille kiinnostuneille. Äänioikeus kokouksessa on vain jäsenillä (kts. yhdistyksen säännöt).

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 • puheenjohtajan valinta
 • sihteerin valinta
 • kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
 • kahden ääntenlaskijan valinta
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 3. Esitetään toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle
 5. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen seuraavaksi toimikaudeksi
 6. Hallituksen jäsenten valitseminen
 7. Yhden toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä valitseminen
 8. Rotujärjestön edustaja vuosille 2023-24 ja kennelpiirin edustaja vuodelle 2023
 9. Rahastonhoitajan ja jäsensihteerin valinta vuodelle 2023
 10. Jäsenmaksujen määrittäminen seuraavalle toimikaudelle
 11. Silmä- ja polvitarkastusmaksujen jatkaminen vuodelle 2023
 12. Hallituksen esitys vuoden 2023 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 13. JTO
 14. Muut esille tulevat asiat
 15. Kokouksen päättäminen